Amalgamsanering

Ny borr skall användas för att uppnå minimal exponeringstid. Fyllningar bör delas och bändas bort i största möjliga grad. Optimal sugning med vattenspolning reducerar också patientens belastning av kvicksilverånga. Patienten kan själv, om det existerar misstanke om försämring, bidra med 2 - 3 koltabletter före behandlingen. Alkohol har också gynnsam effekt - 4 cl starksprit eller en starköl ca 1 timme före behandling. Selen i doser på 200 mcg kan rekommenderas samma dag och dagen innan och efter behandlingen. Sanering var fjärde vecka rekommenderas. Behandlingsresultat den senaste tiden tyder på att vissa patienter tål en amalgamsanering var tredje vecka, förutsatt att vitamin- och mineralterapi pågått ca 1 månad innan. På så sätt har patientens immunförsvar ökat och står emot påfrestningarna bättre.

Rent praktiskt avlägsnar man de fyllningar som har högsta och lägsta spänningen först, förutsatt att seriösa mätningar är utförda. Där guld och amalgam har metallisk kontakt, avlägsnas det lämpligaste först. Mätning avgör detta. Givetvis prioriteras områden, där patienten har lokala obehag. Tatueringar i tandköttet runt guldrestaureringar leder misstanken till att det finns amalgam dolt under. Amalgam byggt på metallstift tycks vara en mycket olycklig kombination. Tänder med rotkanalstift och rotfyllda tänder kan vid vissa tillfällen vara nödvändiga att dra ut. Mätningar visar också att tandsubstansen då är mer genomtränglig för korrosionsprodukter. Hur det nu än är, så är det viktigt att följa patientens reaktioner under tiden.

Som regel är ett totalt utbyte det slutliga målet, men ibland är det tillräckligt att ta bort de mest utsatta fyllningarna. Mätning av elektriska potentialer avgör i vilken ordningsföljd saneringen bör göras. Ett slumpmässigt sanerande skapar obalans i kroppens elektriska system och resulterar i sjukliga reaktioner, något som tyvärr alltför ofta händer enligt min erfarenhet.

Där behandlingen är rätt utförd, kommer de flesta patienter att ange en varierande men stigande kurva av välbefinnande.

Vissa patienter kan ha utvecklat en så stark sensibilitet, att behandlingen måste avbrytas med en ny uppbyggnadsperiod och varsam fortsättning av saneringen. Särskilt när utbytet sker för snabbt och skyddet är för dåligt, kan tiden efter avslutad behandling ställa till problem. Tillskott av viktiga antioxidanter har betydelse också under tiden efter amalgamborttagandet. En mineralterapi, som är koncentrerad till bl.a. magnesium, aminosyror och B-vitaminer, är mycket bra för att bygga upp kroppens motståndskraft mot de efterdyningar som kan inträffa. Ett ökat vätskeintag rekommenderas för att få bättre njurfunktion. Fysisk aktivitet är också viktig för att stimulera organismen till en mer effektiv utrensning.

Vissa besvär försvinner mycket snabbt vid sanering, och möjliga förklaringar kan vara eliminering av spänning och strömkrets, reducering av slemhinneirritation o.s.v. Enskilda snabba förbättringar kan troligen förklaras via kroppens meridiansystem, att balansen mellan tand och motsvarande zon återställs. Försämringar uppstår antagligen då det finns en obalans i detta system.

Förbättring i hälsotillståndet tycks i stort sätt vara beroende av tandfyllningsmaterialet. Guld och titan är ej att rekommendera. Komposit har använts i minst 25 år och de allergiska reaktionerna har varit mycket få. Keramiskt material och gjutna inlägg i plast har utvärderats och befunnits bra, förutom kostnaden, som drar iväg i negativ riktning. I vissa kompositer har man blandat in metaller tillsammans med glaspulver (kisel). Detta har förorsakat en piezoelektrisk aktivitet, då fyllningen och motstående tands fyllning har utsatts för friktion eller tryck, som uppstår vid tuggning. Dessa alternativa tandlagningsmaterial påverkar inte immunförsvaret på samma sätt som amalgamet gör.Tekniken vid insättandet av alternativa tandfyllningmaterial är inte alltid självklar. Det fordras stor noggrannhet av tandläkaren och att de rätta materialen används. Dessutom är ett mätprotokoll, som ger råd och anvisningar, ett hjälpmedel för tandläkaren.