Elektrisk akupunkturpåverkan

Störande elektrisk aktivitet i människokroppen

ORAL GALVANISM KAN påverka kroppen ogynnsamt genom att ström passerar en eller flera akupunkturpunkter intill tänderna och därigenom ger upphov till en funktionell rubbning i det organsystem, som hör till akupunkturpunkten.

Ytterligare påverkan kan ske genom att metalljoner i sådan utsträckning avges till saliv och omgivande vävnader, att - speciellt hos känsliga personer - en eventuell förgiftning uppstår. Detta kallas numera metallsyndrom eller, i den mån man vill utpeka enbart kvicksilver, mikromerkurialism. Oral galvanism är i sig ingen sjukdom utan en fysikalisk företeelse.

Förgiftning kan även uppstå genom att kvicksilverånga (värme, nötning) direkt avges i munhålan, där den snabbt tas upp av slemhinnorna och framför allt via lymfkärl och nerver direkt transporteras till hjärna och hypofys.

Kunskaperna om akupunktureffekter, speciellt negativa effekter genom retning av punkter, är ej så väl kända. Akupunkturpunkter i munnen kan ha förbindelse med alla organsystem och en kronisk retning kan ge de mest varierande besvär från huvudvärk, muskelvärk till värk i rygg och leder, hjärtklappning eller förstoppning.

Karakteristiskt är att besvären praktiskt taget omedelbart, eller inom några dygn, försvinner, när en lagning med hög spänning eller felaktigt material avlägsnas. Detta är en typisk akupunktureffekt och kan ej förklaras genom metallförgiftning.

Vår kropp leder elektrisk ström. Huden uppvisar därvid ett ganska stort elektriskt motstånd. I de s.k, akupunkturpunktema är detta motstånd lägre än i omgivande vävnad. På våra händer och fötter finns 40 punkter som är lämpade för elektrisk motståndsrnätning. De därvid erhållna mätresultaten ger en uppfattning om vissa inre organs funktionsduglighet.