Elektrokemiska processer i munhålan

BLANDNINGAR AV legeringar i munnen ger olika elektriska potentialer. Amalgam i munnen och ädlare metaller på kroppen, såsom smycken av silver, guld och platina samt även rostfritt stål, vilka alla är ädlare än amalgam, kommer att orsaka galvaniska spänningar, med ökad frisättning av metalljoner som följd. Dessa är i första hand zink, tenn och koppar. Korrosionen av amalgam med frisättning av metalljoner gör att amalgamet bryts ned och på sikt tappar man plomben på grund av att metallerna har frigjorts från amalgamfyllningen. De elektriska spänningarna och möjligen också frisättningen av metalljoner kan orsaka obehag i munnen (metallsmak) hos vissa individer. Övriga kroppen, såsom kranialnerver, muskler, ryggkotor och organ är kopplade till tändernas nerver, vilka får ta emot den första retningen, om tanden har metallinnehåll. Blandningar av olika legeringar (metaller) i samma munhåla bör förbjudas. Man bör således inte använda amalgam eller andra metaller i tänderna.