Vad gör forskarna?

Vad gör egentligen forskarna? Det tycks mig vara väldigt litet, som redovisats de senaste åren vad gäller metallers inverkan på vårt nervsystem.

Inom industrin gör man misstag. Men där lär man sig av dessa. Ett exempel är lärdomen att inte blanda olika metaller i vattenledningsnätet hur som helst, eftersom det blir stora kostnader för samhället att byta de rör, som börjat läcka och orsakat översvämning.

Det är dock inte många forskare som kommit på att det skulle spara pengar inom sjukvården att avlägsna metaller i människokroppen. Den åtgärden skulle inte heller ge några biverkningar, vilket kan vara fallet med mediciner.

Man blir varken glad, frisk, nöjd eller vacker med metaller i tänderna!

Många gånger förmås vi att inta mediciner, som vi känner mycket litet till. Hur de påverkar kroppen vet vi ännu mindre om och allra minst känner vi till om de verkligen botar sjukdomar.

När det gäller nervsystemet kan det vara svårt att förstå hur alla nerver fungerar, men det tycks vara lätt att bedöva dem.

Åsikterna går sannerligen isär, när det gäller att bota människors sjukdomar. Att vara intresserad av olika samband, att forska fram nya behandlingsmetoder, borde innebära att man är öppen och nyfiken, något som kanske inte alltid är fallet med läkare och andra befattningshavare. Många gånger får man göra försök och misstag för att komma fram till lösningar, men naturligtvis inte på bekostnad av människoliv.