Utbränd - kroniskt trött

MAN GÅR TILL läkare efter läkare. Man tar blodprover och det ställs frågor om livsstilen. Man får höra, att det inte finns några fel, Det föreslås att man skall kontakta en psykiater. Ingen tar vare sig en själv eller ens symtom på allvar.

Många känner säkert igen den ovan beskrivna situationen. Kanske är det så att de lider av den mystiska sjukdom, som för ett antal år sedan fick namnet CFS (Chronic Fatigue Syndrome), d.v.s kroniskt trötthetssyndrom.

CFS är en sjukdom, som lamslår all din energi och gör att det blir en verklig ansträngning att kliva ur sängen. Att utföra ett arbete, t.o.m i snigelfart, blir ett helt företag. Att läsa en tidningsartikel och inte fatta vad som står, ingår i symtombilden.

Att diagnostisera CFS kan visa sig innebära svårigheter. Somliga läkare i U S A menar att CFS-patienter lider av depression eller andra psykiska sjukdomar. Andra åter menar att detta kan vara en " följd av det kroniska trötthetssyndromet. Diagnostiska kriterier för CFS är plötsligt uppkommen trötthet, som varar längre än sex månader och sätter ner arbetsförmågan med minst 50 procent. Nästa kriterium är att andra medicinska och psykiska sjukdomstillstånd, som skulle kunna ge dessa symtom, skall ha uteslutits.

I Sverige arbetar forskare med att försöka ta reda på om tungmetaller spelar en roll vad gäller CFS. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har man jämfört blodkroppar från en grupp kroniskt trötta med dem från en kontrollgrupp. Höga halter av kvicksilver fanns i blodkropparna hos 80 procent av de sjuka. Hos de friska kunde man inte påvisa något kvicksilver alls.

I den hittills mest omfattande studien av CFS, när detta skrivs, har man funnit tecken som tyder pä en inflammation i hjärnan hos patienterna. Denna studie utfördes i USA och rapporterades i läkartidskriften Annals of International Medicine 15 januari 1992.