Störningar från premolarer i överkäken

Ytterligare en mängd störningar än de uppräknade kan förekomma från premolarerna i överkäken. De övriga tänderna ger upphov till andra specifika symtom. För att säkerställa störningar och symtom ska dessa mätas upp med bioelektronisk funktionsdiagnostik (BFD).

Ring gärna 0490-322 10 för en kort information (gratis).
Du kan också
skicka ett mejl till oss.