VAD ÄR METIONIN?


Metionin är en aminosyra, som innehåller svavel. Kroppen behöver svavel för att hår, hud och naglar skall kunna bildas. Svavel ökar leverns produktion av lecitin (som sänker kolesterolhalten!) och skyddar njurarna.

Metionin binder tungmetaller bättre än selen.

Metionin är en essentiell aminosyra, d v s det kan inte bildas av kroppen själv utan måste tillföras genom kosten eller på annat sätt.