TÄNDERNA
Sambandet mellan tänder och sjukdomar
Håkan Helgetun
redovisar sina forskningsresultat angående oral galvanism
Postadress
Box 355
593 24 VÄSTERVIK
Telefon
0490-322 10 och fax 0490-164 00
e-post info@mintera.se
Konsultation och tidsbeställning Besöksadress
Fogelmarksgatan 6
593 34 VÄSTERVIK
Telefontid: 16 - 18


S.W. 2004-02-20